Kring van Vrijgevestigde Logopedisten Zoetermeer

 

Overzicht van indicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van indicaties waarvoor u bij één van onze logopedisten terecht kunt:
Stem
 • hees/schor
 • te hoog/te laag
 • te zacht/te luid
 • stemmisbruik (schreeuwen, gekke geluiden maken/stemmetjes nadoen, schrapen)
 • wegvallen van de stem
 • te hoog-/te snel ademen
 • logopedie na laryngectomie
 • mutatiestoornissen

Spraak
 • slissen
 • stotteren
 • door de neus spreken
 • te snel/te langzaam spreken
 • binnensmonds/onduidelijk spreken
 • broddelen
 • dysartrie

Taal
 • onvoldoende taalbegrip
 • kleine woordenschat
 • problemen met het maken van zinnen
 • gevoelens/gebeurtenissen onvoldoende verwoorden
 • problemen met vervoeging/verbuiging van woorden
 • woordvindingsmoeilijkheden
 • afasie

Mondgewoonten
 • mondademen/open mondgedrag
 • duim- of vingerzuigen/speengebruik
 • slappe lip- en tongmotoriek
 • problemen met kauwen
 • afwijkend slikken

Auditieve waarneming
 • zwakke auditieve aandacht
 • zwak auditief geheugen
 • zwakke auditieve discriminatie (klankonderscheiding, klankherkenning)
 • onvoldoende auditieve analyse en synthese
 • in geval van gehoorstoornis: spraakafzien

Pré-logopedie
 • moeite met zuigen aan fles of borst
 • moeite met de overgang van borst/fles naar lepelvoeding
 • het niet kunnen verdragen van stukjes in de mond
 • het niet kunnen verwerken van vast voedsel

Bij de verwijzing moet door de arts worden aangegeven of er sprake is van:
 • eenmalig logopedisch onderzoek (zonder dat behandeling volgt)
 • logopedisch onderzoek en behandeling
 • logopedische behandeling (bijvoorbeeld in geval van aanwezige, recente logopedische onderzoeksresultaten)